Pro Dog Trainer!

with Inga kommentarer


Funderat på att bli instruktör? Du kanske har en instruktörsutbildning och vill bredda din kompetens med lekbaserad träning? Eller du kanske är hundägare och vill fördjupa dina kunskaper?

Nu finns chansen att hoppa på Absolute Dogs onlinekurs till Pro Dog Trainer!
Kursen är på engelska dvs instruktioner och material är på engelska men köper du kursen via länken nedan får du coachning på svenska av mig som är Pro Dog Trainer sedan 2018 och du har även tillgång till en studiegrupp på svenska. Själva kursen är på 10 veckor men då du har tillgång till den i ett år kan du gå kursen i din egen takt.

https://prodogtrainer.me/make-it-today?prod=pro-dog-trainer-core-fusion&ref=203

Leave a Reply