Covid-19

PGA de aktuella rekommendationerna kring Covid-19 hålls träningen så långt det går utomhus, även vid “hembesök”, och vi håller avstånd för att minska risken för smittspridning.

Vid träning inomhus i hundhall är grupperna små med väl tilltagen yta så vi kan hålla avstånd.

Behandlingar och massage är därför pausade tills vidare, genomgång av hund genomförs utomhus.

  • om du är eller känner dig sjuk så avbokar du/bokar du om
  • kurser och tematräffar hålls utomhus
  • privatträningar hålls utomhus i största möjliga mån
  • vi tar inte i hand
  • vi håller minst 1 m avstånd
  • vi kan träna hund som vanligt