Nytt år nya titlar

with Inga kommentarer

Under 2024 kommer mina “titlar” bytas ut. Det kommer ej gillas att kalla sig “hundpsykolog” om man inte även är leg psykolog för människor. Likaså kommer “hundfysioterapeut” ej tillåtas om man inte är leg fysioterapeut för människor också.

Så vad får jag kalla mig då

Hundpsykolog ersätts med hundbeteendeutredare.

Definition: Hundbeteendeutredare arbetar med beteenden som anses problematiska för hunden och/eller ägaren, ofta benämnda som problembeteenden. Tillsammans med ägaren och hunden söker hundbeteendeutredaren efter orsaker och lösningar på lång sikt.

Hundfysioterapeut ersätts med rehabiliteringsterapeut för hund.

Definition: En rehabiliteringsterapeut för hund fokuserar på rehabilitering av hundar med nedsatt fysisk funktion samt förebyggande friskvård. Denna roll är inte ett substitut för veterinärvård vid rörelserelaterade problem, utan den kompletterar, särskilt efter en formell diagnos, inom begränsningarna av lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Detta blir ju oerhört långt och krångligt även om jag förstår varför dessa byten sker. Så jag kommer framöver och undan för undan skriva och kalla mig

HUNDbeteendeutredare
& rehabiliteringsterapeut

Förutom instruktör då för det blir samma!