Telefon:

0709-641 609.

Betalning:

Du har flera alternativ för betalning:
Bankgiro: 423-2039
SWISH: 123 100 18 58
.

Medlem i Sveriges Hundföretagare,
Innehar f-skatt