Telefon:

0709-641 609.

Betalning:

Du har flera alternativ för betalning:

Bankgiro: 423-2039
Swish: 0709641609 eller kontanter

Medlem i Sveriges Hundföretagare,
Innehar f-skatt