för ökad histaminfrisättning, ökad cirkulation, minskad svullnad och ökad syresättning i muskeln.
Ger smärtlindring och sätter fart på immunförsvaret.

När används akupunktur?

Akupunktur används sen ca 4000 år framgångsrikt på människor och djur för behandling.
Det är inget allhelande medel men förnuftigt använt kan man nå goda behandlingsresultat.

Hos hundar används akupunktur framför allt vid problem i rörelseapparaten, bl.a. vid:

 • HD
 • Artros
 • Diskbråck
 • Bättre läkning av skador och sår
 • Smärtlindring
 • Nervskador
 • Vissa typer av förlamningar, osv

Hur fungerar akupunktur?

Akupunktur påverkar alla viktiga fysiologiska system. Primärt påverkas centrala nervsystemet
som i sin tur påverkar rörelseapparaten, hormonsystemet och hjärt-kärl-systemet.

De viktigaste effekterna är:

 • Ökar cirkulation
 • Frisättter endorfiner och andra kroppsegna hormoner
 • Lindrar muskelkramper
 • Stimulerar nerver
 • Stimulerar kroppens immunsystem
 • och flera andra positiva effekter.

för behandling av skador i djup vävnad, smärtlindring och minskad svullnad.
Regenererar muskelvävnad på cellnivå. Genom jontofores kan läkemedel föras in i muskeln.

När används elektroterapi?

En behandling med gummiplattor i fodral som sätts fast med elastiska lindor vid muskelns ursprung resp fäste. Helt suveränt för att ‘laga’ en sliten muskel. Behandlingen gör inte ont utan får även den spändaste muskeln att slappna av. Behandlingen fungerar som en djupgående massage på cellnivå.

Elektroterapi används framför allt vid:

 • Muskelrupturer
 • Smärtlindring
 • Skador i djupa muskulaturen
 • För att föra in läkemedel lokalt

Hur fungerar elektroterapi?

Ström går från plus till minus. Plattorna sätts så att strömmen går genom den skadade muskeln. Man arbetar med olika sorters strömmar. Galvanström är behaglig och används vid jontofores. Strömmar med olika takt används för smärtlindring, aktivering av muskelfibrer, avslappning, regenerering, mm
Den elektriska stimulansen gör att

 • Cirkulation sätts igång/ökar
 • Frisättter endorfiner och andra kroppsegna hormoner
 • Muskeln slappnar av
 • Tillväxten av nya muskelfbrer stimuleras
 • och flera andra positiva effekter.

för ökad cirkulation, bortförande av lymfa från vävnaderna, minskad svullnad
och smärtlindring, snabbare återhämtning efter ansträngning.

När används kryoterapi?

Används lokalt. Ispåsar i fodral läggs på eller fästes vid kroppsdelen som ska behandlas. Bästa akutmedlet vid muskulära skador. Tips för aktiva hundägare är att alltid ha en ‘ispåse’ i frysen klar att användas. Tas med fördel med till t ex träning eller tävling utifall hunden skadar sig. Kylan verkar även smärtlindrande. Behandlingen gör inte ont men hunden kan uppleva kylan som obehaglig i början. Kryoterapi används framför allt vid:

 • Inflammatoriska sjukdomar av rörelseapparaten
 • Diskbråck
 • Artrit
 • Vid trauma
 • Efter ansträngning

Hur fungerar kryoterapi?

Med fördel kan man använda färdiga kylpåsar eller så tar man en påse frysta ärter. Bra om påsen är formbar. Lägg en handduk emellan så hunden inte får frysskador. Läggs på lokalt på t ex låret.
Kylan gör att

 • Eventuella blödningar stoppas
 • Cirkulation sätts igång/ökar
 • Trasig vävnad, lymfa och blod forslas bort
 • Smärtan minskar då nervimpulser inte leds lika fort.

för ökad cirkulation, snabbare återhämtning, läkning.

När används PEMF?

“Magnetmadrassen” består av en madrass med magnetspolar. Dessa alstrar ett magnetfält och detta fält kan ställas in olika starkt. Med magnetbädden kan även hundar som är känsliga för beröring behandlas effektivt. Kan även kombineras med akupunktur.

När cirkulationen kommer igång i musklerna kan hunden reagara lite men detta går snabbt över till djup avslappning. Djuren älskar behandlingen!

PEMF används framför allt vid:

 • Muskelbristningar
 • Spända muskler/avslappning
 • Olika smärttillstånd
 • Artros
 • Kotförskjutningar
 • Artrit /reumatism
 • Snabbare läkning av frakturer
 • Ryggproblem /L7S1
 • Problem i ländryggen
 • Ödem och svullnader

Hur fungerar PEMF?

Behandlingen påverkar kroppen genom ett pulserande elektromagnetiskt fält. Tekniken bygger på NASAS forskning kring jordens naturliga gravitation och de frekvenser man mätt ut för kroppens olika delar och sjukdomar. Rymdteknik som verkligen gör nytta!

Min madrass kommer från Swissbionic Solutions och du hittar mer info om den på

Det pulsade magnetfältet gör att :

 • Cirkulation kommer igång i hela kroppen
 • Mikrocirkulation kommer igång på cellnivå
 • Blodklustrar löses upp för bättre blodflöde
 • Ökar lymfcirkulationen så kroppen avgiftas
 • Hunden blir rörligare och gladare
 • Man kan sätta igång med sjukgymnastik
 • Skador läker fortare
 • Ödem och svullnader löses upp

för ökad blodcirkulation, borttransportering av slaggprodukter, ökad rörelseförmåga. Håller muskeln frisk.

När används stretching?

Stretching används både i förebyggande syfte – för att undvika muskelskador – och vid rehabilitering av muskeln – för att öka rörelseomfånget eller bibehålla rörligheten i leden. Stretching urförs med stående eller liggande hund. Stretchingen ökar blodcirkulationen i muskeln så att muskelskador snabbare läker. De flesta hundägare får med sig ett stretchingprogram hem.

Stretching används framför allt vid:

 • Korta muskler
 • Stela/spända muskler
 • Efter behandling /ansträngning

Stretching skall utföras med känsla och kunskap annars kan skador uppstå!

Hur fungerar stretching?

När man manuellt töjer en muskel sträcks aven muskelfibrerna som muskeln består av ut. Muskelfibrerna stimuleras till läkning och lär sig samtidigt att hitta nya extremlägen. Sakta men säkert kan hunden efter ett par behandlingar bättre använda leden och därmed röra sig bättre. Cirkulationen ökar och slaggprodukter sköljs bort. Regelbunden stretching förebygger nya skador.

Stretching gör att :

 • Skador läker fortare
 • Musklernas cirkulation ökar
 • Bättre rörelseförmåga
 • Ödem och svullnader löses upp