hemsidan TAG tre nycklar

TAGteach ger oss ovärderliga verktyg när det gäller att snabbt och effektivt underlätta lärande på detaljnivå:

  • TAG-punkten identifierar det aktuella detaljen
  • Markören ger omedelbar och otvetydig feedback
  • ”Fokus-tratten” hjälper dig att kanalisera informationen

Intensiv koncentration, minskad osäkerhet och frustration och ökad glädje i lärandet kommer på köpet, liksom en ständig utveckling av förmågan att fokusera på önskvärda beteenden i stort och smått.

TAGteach utgår ifrån användandet av positiv förstärkning. Den enskilda eleven är i fokus,  och färdigheter byggs upp steg för steg. TAGteach är ett användbart verktyg i alla möjliga lärande situationer – oavsett om eleven är ett golfproffs eller en tvååring med autism, en djurvårdare eller en elev på språkkurs, en familjemedlem eller du själv.

Lärandets principer förblir desamma, även om detaljerna i coachningen naturligtvis skiftar beroende på vem och vad det gäller. Därför är TAGteach relevant för alla som i något sammanhang försöker hjälpa någon att lära sig något.

Den vetenskapliga grunden till TAGteach finns i tillämpad beteendeanalys (se t ex www.swaba.se) . När vi jobbar med mänskligt lärande fokuserar vi på beteende, alltså det personen gör.  (Även sådana aktiviteter som att säga, tänka eller känna räknas – vissa beteenden går att observera utifrån, medan andra beteenden bara kan observeras av personen själv). När vi vill förstå och påverka beteende arbetar vi med ”beteendets ABC”. A står för antecedent, situationen som är före beteendet. B står för behavior, det beteende som är i fokus. C står för consequence, den konsekvens eller effekt som beteendet ger. Konsekvensen ger nödvändig feedback, och är en avgörande men alltför ofta förbisedd del av lärandet. Vi arbetar strukturerat med att skapa lyckade lärandesituationer, där positiv förstärkning spelar en avgörande roll.

Triangeln_web_el_ppt