Vi  introducerade TAGteach i Skandinavien 2005, då vi arrangerade den första TAGteach-kursen här med Theresa McKeon och Beth Wheeler som lärare. Nu är vi själva level 3-certifierade TAGteachers och håller sedan flera år Primary Certification Seminars i samarbete med TAGteach International. Eva är beteendevetare med utbildning i beteendeanalys (har läst masterutbildningen i Oslo, håller på med uppsatsen). Emelie är utbildad gymnasielärare (och skrev sin examensuppsats om just TAGteach).  Vi arbetar med beteende och lärande hos både människor och djur, och i arbetet med människor är TAGteach är ett ovärderligt redskap för oss. Läs mer om oss på carpemomentum.nu!

Om du eller ditt arbetslag/ditt företag/din förening vill ha en introduktion i TAGteach är ni välkomna att boka en föreläsning. Vi erbjuder även handledning för grupper eller enskilda. Vi håller även Primary Certification Seminars och erbjuder level 1 och 2-certifiering.

Mera information om TAGteach hittar du på www.tagteach.com.

För videoexempel, se www.youtube.com/tagteacher .

Du kan även läsa vår artikel TAGteach-intro för hundtränare och andra samt Emelies examensuppsats från lärarhögskolan.