Adventskonferens

with Inga kommentarer

Så har den då genomförts, årets ADVENTure Dog Conference. Eftersom hundarna går före kom jag dit vid 12 och då hade redan ett flertal pratat. Staffan Thorman som är förbundsordförare i SBK och David Selin från HUNDutbildningsgruppen som arrangerar konferensen hade öppnat det hela och Thorman var den som sedan modererade dagen. Alla var väldigt tillsnoffsade och det berodde förstås på att TV var där och filmade =) Konferensen styrdes hårt, alla har ju en tendens att dra över tiden när man pratar om sitt favoritämne, så det tilläts 1 fråga från publiken efter varje föredrag.

Ingvar Ernblad (TV-producent) hade startat dagen med att prata om “Från idé till program – om Hundkoll m.m.”, Barbro Börjesson (hundtränare) och Lotta Strömland (producent) hade därefter pratat och även visat avsnitt ur hundskolan i Go´kväll. Även Hundcoachen Fredrik Steen hade hunnit berätta om sitt program och inte minst hade “Görel – hundinstruktören från helvetet” som är ett inslag i humorseriern Mia & Klara presenterats av Klara Zimmergren (tv-programledare & humorskådespelerska).

Vidare hade fågelhundstränaren Bengt Rödseth presenterat sina metoder som bygger på “Mannen som talar med hundar (Cesar Millan)” och Anna Lindgren från Jordbruksverket hade pratat om vilka regler som gäller när hund medverkar i tv. Och allmänt om var gränsen går mellan lagligt och olagligt i hundträning.

Dessa var alla (förutom Barbro Börjesson) även med i den avslutande paneldiskussionen där en del frågor knöt an till det som dessa personer pratat om.

Det jag personligen lyssnade på var följande: “Ägarens betydelse vid hundproblem”/Linda Atmer (biolog). Hon var väldigt vetenskaplig och redovisade bl a olika studier om hundproblem och vad man kunnat hitta för samband. Det visade sig att hundägaren inte hade någon direkt påverkan till att problemen uppstod utan det som verkligen påverkade var rasvalet, dvs man hade köpt fel sorts hund till den livsstil man har.

Detta följdes av ett föredrag om “”Energiernas” betydelse för hundträningen”/Hanno Essèn (docent i teoretisk fysik, ordförande i Föreningen Vetenskap och Folkbildning) men han använde det mesta av tiden till att i allmänhet såga pseudovetenskapliga ämnen som homeopati, scientologer, zonterapi och bermudatriangeln innan han konstaterade att energi är mekanisk eller inneboende och kan inte ändras eller överföras med tankekraft.

Detta ganska raljerande bidrag följdes av en absolut favorit – Per Jensen (professor i etologi) som nog kan prata om vad som helst och fängsla publiken.  Han talade idag om “Social organisation och rangordning hos hundar” och konstaterade att hunden hade avlats fram för samarbete med människan och att hela dominansteorin bygger på antaganden som efter närmare studier har visat sig inte stämma . Han kommer ut med en bok i ämnet 2011 och den måste man ju köpa =)

När humöret var på topp var det dags att titta på “Gör om oss: makeover-programmens kulturella konventioner och betydelser”/Anna Edin (fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap) som redogjorde för vilka faktorer som gjort dessa program så populära. Intressant jämförelse med religiösa riter gjordes – bekännelsen (att vara en dålig hundägare) och botgörelsen (om du gör detta blir du förlåten och en bättre hundägare) och det har ju sina poänger. Hon jämförde också nanny-programmen och hundträningsprogrammen.

Detta följdes av allas vår Anders Hallgren (psykolog), som pratade om “Bakom symtomen” och redovisade det han pratat om de senaste årtionden – smärta och understimulering som orsak till problemen.

Sen kom ett föredrag om hur hundprogrammen har påverkat hundsverige med Reino Oskarsson (dressör) och han påpekade att det faktiskt var väldigt svårt att göra denna sorts program och att man ska vara glad om det blir så lite fel som möjligt eftersom tv har sån genomslagskraft. Sen pratade han om vad han hellre skulle vilja se i programmen – uppfödarens ansvar och rasvalet. Han var den ende som inte hade en PPTpresentation….

Detta bidrag följdes av “Vem vill hjärna vara stressad?” med Cilla Danielsson (coach och utbildare) från Hundens hus. Till min överraskning blev det mycket fokus på bestraffningar och hur de ska utdelas för att fungera… kändes lite oväntat. Hon redogjorde också för en studie i stress med möss som utsattes för elchocker varefter man mätte hur stora magsår de fick. En obehaglig studie och resultatet var inte oväntat- musen som inte kunde påverka sin situation och fick elchocker lite då och då hade störst magsår. Jag hade gärna sett en starkare koppling till just tv-programmen….

Sen kom “För- och nackdelar med hund-tv” med Memea Mohlin (hundägarcoach). Eller det skulle vara det men snabbt övergick det till att hon visade filmer och berättade hur hon lär in ordet nej…… Kändes tyvärr både illa förberett och förvirrat. Mycket konstigt.

I paneldebatten deltog Jeppe Stridh (Hundkoll), Fredrik Steen (hundtränare), Bengt Rödseth (Gyllerboda Hundcenter), Reino Oskarsson (dressör),     Ingvar Ernblad (pensionerad TV-producent), Hans Rosenberg (SKK), Memea Mohlin (hundägarcoach), Staffan Thorman (förbundsordförare SBK), Curt Blixt (mentalbeskrivare m.m.), Lars Werdelin (paleontolog), Anna Lindgren (Jordbruksverket), Per Jensen (professor i etologi), Carin Holmberg (fil. dr. i sociologi), Klara Zimmergren (tv-programledare & humorskådespelerska), Åsa Klint (SBK), Ingrid Tapper (biolog), Åsa Hagelstedt (Djurskyddet Sverige) plus en jag missade namnet på, tror hon var från Djurskyddsinspektörernas Riksförening.

Bra sammansättning men tyvärr blev det väl ingen brinnande debatt precis.  Det hänvisades förstås en del till tidigare föredrag, t ex Barbro Börjesson som i det visade avsnittet hade sagt “det ska göra ont” till hundägaren och detta var det både jordbruksverket och djurskyddet som reagerade på. Jordbruksverket påpekade att de amerikanska programmen ofta använder i Sverige olagliga hjälpmedel, att det enligt gällande lagar inte får göra ont och uppmanade även alla att anmäla alla övergrepp till Länsstyrelsen oavsett om det är kursledare, deltagare eller hundägare man bevittnar. Det pratades en del om TV-producenternas ansvar och där togs bl a det kommande programmet om omplaceringshundar som ska röstas ut varje vecka av de familjer de får provbo i upp. SKK fick en hel del kritik för att de står som samarbetspartner i projektet, något Hans Rosenberg bestred. Det diskuterades även om det kanske fanns ett intresse hos media för program som visar det positiva livet med hund istället för program som bara handlar om problem. Bengt Rödseth menade att “vem fan vill skaffa hund” när man ser alla dessa problemprogram” vilket socionomen  Carin Holmberg snabbt svarade på att “vem fan vill skaffa barn? när man ser alla nanny-programmen”.  Rödseth verkade tycka att det mycket låg i den svenska mentaliteten att få problemhundar, det problemet hade inte sett i t ex Storbritannien….  Fredrik Steen till slut sista ordet och sa då att alla i publiken verkligen hade en massa åsikter och att man istället för att kritisera de svenska programmen så hårt borde vara glada att det överhuvudtaget görs program om hundar.  Kändes som om han var besviken över att inte då stående ovationer ….?

Avslutningsvis kan väl sägas att några nog hade missförstått ämnet och istället gjorde reklam för sig själva.  Andra försökte att bena upp ämnet så gott det gick. Det väcker mycket känslor, detta med hundträning. Men ska en favorit från dagen väljas så är det helt klart Per Jensen. Och om någon var och lyssnade 9-12 vill jag gärna ha ett referat =) Ska försöka hitta sändningstiden på tv också! Och grunna lite mer på allt som sades under dagen.