Hur använder hundinstruktörer olika inlärningsmodeller?

with Inga kommentarer

Ännu ett intressant arbete från Etologi och Djurskyddsprogrammet på SLU

Jämförelse av olika inlärningsmodeller hos hund och attityden till dessa hos aktiva hundinstruktörer av Sandra Isaksson/SLU

“Denna rapport vill belysa olika sätt att kommunicera med och träna hund och även aktiva instruktörers attityd till olika träningsmetoder. För att få lyckliga lydiga hundar krävs det att hundägare har en viss baskunskap om hundens beteende och omvärldsuppfattning, många nyblivna hundägare går en hundkurs för att lära sig detta. Den första kursen en hundägare går lägger ofta grunden för hund och ägares fortsatta relation resten av hundens liv. ”

“Det finns idag många olika träningsmetoder och förhållningssätt till hund, denna studie vill presentera de vanligaste förhållningssätten och träningsmetoderna som används idag, samt utröna vilken kunskap aktiva instruktörer har.”

Läs gärna hela examensarbetet på SLUs egen sida – det var inte alltför teoretiskt 🙂