Mer om stress

with Inga kommentarer

Jag blev ombedd att ge några exempel på stress hos hundar och vad man kan göra.  Och eftersom det är ett av mina favoritämnen gör jag gärna det =)

Självklart är det viktigt att försöka hitta en orsak till stresskänsligheten. Det kan vara genom vaccinationsskada (valpsjuka ger hjärnhinneinflammation), ärftligt, genom sjukdom som epilepsi, genom skada genom olycka, eller genom att man forcerad inlärningen. Har man en fysisk orsak kan man dra nytta av en behandling. Men ibland kan man inte hitta en direkt orsak. Man kan ändå arbeta med stressen.

En av de viktigaste åtgärderna när man har en stressad hund är att skapa fasta rutiner. Med fasta rutiner lär sig den stressade hunden hur situationer kan hanteras. När hunden märker att samma situation hanteras på samma sätt gång efter gång efter gång kan den börja slappna av lite eftersom den vet vad som kommer att hända härnäst.  Det kan tyckas som en enkel och larvig sak men för en hund som blir förvirrad av många intryck ökar förvirringen om samma situation hanteras på olika sätt från gång till gång. Den kan då inte se ett mönster och utan mönster kan vad som helst hända och när vad som helst kan hända blir det kaos i hjärnan och stressen stiger över toleransnivån.

När stressen stiger kan inte intrycken sorteras längre och hunden kan (över)reagera på det som händer runtikring t ex med ett utfall, ett nafs, skällande eller fysisk rörelse – antingen springa bort eller runt, runt, kanske jaga svans (jaga svans är inte alltid ett uttryck för stress men kan vara det). När stressen stiger får hunden ofta ett tunnelseende. Hunden kan därför bli rädd vid hastiga rörelser eller ljud. Om den sitter fast t ex i koppel kan den inte längre fly och då kommer frysa eller fäkta istället.  Därför upplevs många ggr stressade hundar som aggressiva och opålitliga när de i själva verket kämpar med att hantera omvärlden.

Vad kan då vara situationer som utlöser stress hos hunden? Ja det är förstås olika men det är inte ovanligt i följande situationer: att gå ut på promenad, att det kommer gäster,  att man möter andra hundar/barn/joggare ute. Ibland kan även det som är roligt skapa stress, t ex  att träna/gå kurs, att åka bil/buss, att leka med andra hundar.

Att “träna bort” stress går i princip ut på att lära hunden att reagera annorlunda när den blir stressad. Denna träning skiljer sig inte så mycket från klickerträning även om man inte alltid kan använda en klicker eftersom den i sig kan stressa hunden. Detta är en balansgång för blir hunden stressad blockeras inlärningsförmågan. Så det gäller att hela tiden se till att hunden går upp i en lagom nivå av stress. Så pass att vi kan få en reaktion men inte så pass att den inte kan lära sig. Detta kräver en hel del fingertoppskänsla och att man kan läsa hunden!

Vad kan vara problematiskt när man jobbar med stress? Att gå upp i stress i sig är varken dåligt eller farligt. Det som gör stress till ett problem är när hunden inte kan varva ner mellan de stressutlösande tillfällena. Om hunden t ex har svårt att sortera intryck från början och blir uppjagad av detta – att inte hinna med – och sen hamnar i situationer som ger mer intryck att hantera så har hunden en väldigt liten chans att fixa detta. Så pauser där hunden får varva ner ordenligt och komma till ro är mycket viktiga i denna träning. Och med vissa hundar betyder det ätt man kan utsätta dom för endast ett intryck och sen måste man skapa en paus. Nytt intryck ny paus. Det är nog lätt att förstå att det inte är så enkelt att hela tiden tillrättalägga detta. Och det är därför träningen måste börja i en störnings- och stressfri miljö där man kan kontrollera alla intryck hunden utsätts för. Fysisk aktivitet är också viktigt för att dämpa stress. Eftersom adrenalin och kortisol går ut i systemet behövs fysisk rörelse för att få ner nivåerna igen. Så kan man gå med hunden eller släppa den i en inhägnad (och detta inte utlöser nya stressreaktioner) är det bra. Det är även behovet av fysisk rörelse som ibland gör att hunden börjar hoppa, springa, dra i kläder.

Lika viktigt för att lyckas med träningen är att man som tränare/ägare behåller sitt eget lugnt vad hunden än hittar på. För det som händer i träningssituationen är att hunden i något läge kommer att reagera som den brukar, t ex genom att skälla och hoppa på ägaren. Och detta beteende får inte förstärkas utan vi vill att hunden ska lära sig att reagera annorlunda när den blir “stressad”. Därför ignorerar vi “stressbeteendet” och belönar det nya beteendet. Och för att kunna ignorera måste man vara redo för allt hunden hittar på. Biter den måste jag kanske ha kläder som skyddar. Skäller den måste jag ha en plats där det inte kommer in någon och ber en att tysta ner hunden,  klättrar den på väggarna måste jag se till att den inte kan skada sig eller kommer ut,  osv

Att träna bort stress tar tid och är en process där man hela tiden måste ta hänsyn till hundens gränser. Man kan inte jobba fortare än vad hundens nervsystem kan klara av att bearbeta och reagera på. På sätt och vis jobbar man ju med hundens förmåga till självkontroll men det som är en ganska lätt träning med en frisk hund blir ett långt projekt med en stressad hund. Så att få ha ett bollplank och tillgång till en tränare brukar vara avgörande för hundägare för att orka.

Men som sagt, medaljens framsida är en arbetsvillig och alert hund som man kan ha mycket roligt med!!