Träningsfilmer

with Inga kommentarer

Här kommer lite filmer från vår träning.

Stå – belöningsplacering

Backa med fokus (kontakt)

Runda konen

Tasstarget

Nilaq visar hur det ska göras